top of page

תרגילי ספורט טיפולי לתרגול בבית

תרגילי ספורט טיפולי שיש לתרגל מידי יום בבית אשר מסייעים בהתמודדות עם חרדות, ויסות רגשי, קורדינציה ועוד.

 

קפיצת הצלבה 

הצלבה היא מערכת תנועות המתאמת בין שתי האונות במוח ומעבירה מידע בין שני חלקיו לצורך תפקוד מאוזן.

המערכת אחראית על תיאום קשר עין יד, שיווי משקל, התמצאות במרחב והפרדת תנועה בין חלקי הגוף.

בין היתר מערכת ההצלבה משפיעה על קליטת השפה.

יש לתרגל תרגיל זה מידי יום במשך 5 דקות.

 

 

קפיצת כוכב
 

תרגול קפיצות לחיזוק הקשר בין אונות המוח. תרגול המשפר קשב וריכוז, מאפשר הפנמת חומרים לימודיים ושליפה מהזיכרון.  יש לתרגל תרגיל זה מידי יום במשך 5 דקות.

 

 

מסביב לעולם ושמיניות
 

תרגיל קואורדינציה המתרגל זריזות פלג הגוף העליון, יכולת דיוק ושכלול תנועה.

ספורט טיפולי קופצים קדימה

bottom of page