top of page

מהו ספורט טיפולי

האם אתם יודעים מהו ספורט טיפולי ומה תרומתו לחיזוק תפיסת העצמי של ילדיכם? מדובר בפעילות התורמת לכישורי החיים של ילדכם, לפיתוח יכולותיו החברתיות, היכולת לעבוד כחלק מקבוצה ולשתף פעולה.
מבחינים בתחושת אי מסוגלת בקרב ילדכם? בדימוי עצמי נמוך, חרדה חברתית או תפקוד לקוי בקרב ילדים אחרים? יכול מאוד להיות שהתחום של ספורט טיפולי הוא התשובה עבורכם.
ספורט טיפולי לילדים
ספורט טיפולי לילדים הוא כלי מקצועי המאפשר להתמודד עם רגשות שליליים בקרב ילדים. העיסוק בו מאפשר לילד להתמודד בהצלחה עם חוסר בטחון, פחדים שונים, חרדות חברתיות וחרדות בכלל. מחקרים רבים שבוצעו בקרב בני נוער וילדים מוכיחים כי לפעילות גופנית יש השפעה רבה על הדימוי והערכתו העצמית של הילד. כך, על ידי ספורט טיפולי ניתן להעצים את תחושת המסוגלות של הילד וכך לחזק את ערכו העצמי. 
ספורט טיפולי
לתחום של ספורט טיפולי לילדים יש השלכה ישירה על איכות חיי המתאמן. הוא מאפשר לילד לגלות על עצמו דברים חדשים, לכבוש יעדים שלא האמין שיוכל לעמוד בהם, ללמוד רבות על שיתוף פעולה ועבודה משותפת כחלק מקבוצה. כל אלו הם כישורי חיים שערכם לא יסולא בפז והם מהווים כלי אמיתי אשר מכשיר את הילד להמשך ותורם להעצמת התכונות החיוביות שלו. 
ספורט טיפולי במרכז
תומר קמיל ספורט טיפולי - קופצים קדימה, מאפשר לילדכם להתנסות בתחום של ספורט טיפולי במרכז הארץ. במהלך האימון נחשפים הילדים לפעילות ספורטיבית בקבוצות קטנות, במטרה לאפשר לכל אחד מהילדים לקבל תשומת לב מלאה ובכדי שיוכל למלא כל אחד מהתפקידים במשחק. מספר המשתתפים המצומצם בכל קבוצה מאפשר לעבוד בשיתוף פעולה אופטימלי וכך תורם לשיפור האינטראקציה החברתית של הילד. 
במצבים בהם הילד מתמודד עם כישלון אישי, ניתן לחוש בירידה במוטיביציה ובדימוי העצמי שלו. השתתפות בפעילות ספורטיבית חברתית מלמדת דרכי התמודדות עם אי הצלחה ולהשתמש בה כמנוע צמיחה לסיטואציות שונות שיגיעו בהמשך.   
דווקא הפעילות בקבוצה מאפשרת לילד ללמוד יותר על עצמו, לגלות על יכולותיו האישיות והחברתיות, בזכות הצורך לשתף פעולה עם שאר חברי הקבוצה. המשחק המשותף מקנה כלים חברתיים המאפשרים לשפר את האינטראקציה החברתית והתקשורת הבינאישית.
bottom of page