top of page

תרגילי ספורט טיפולי לתרגול בבית

הצלבות עם כדורים

התרגיל מחזק את שרירי העורף, שרירי הצוואר ואת שרירי הגב. בנוסף אנו מתרגלים חציית קו אמצע, תרגיל המסייע בשיפור יכולות הלמידה ואת מערכת ההצלבה- מערכת תנועות המתאמת בין שתי האונות במוח ומעבירה מידע בין שני חלקיו לצורך תפקוד מאוזן. המערכת אחראית על תיאום קשר עין יד, שיווי משקל, התמצאות במרחב והפרדת תנועה בין חלקי הגוף.  בין היתר מערכת ההצלבה משפיעה על קליטת השפה.

 

תפיסת כדור

תרגיל העובד על תיאום עין יד ומכין אותנו לתרגיל הבא.

 

תפיסת כדור עם ספירה עולה

 

התרגיל עובד על שיפור זיכרון העבודה ושיפור יכול פיצול הקשב.

 

ג'גלינג

 

התרגיל עובד על שיפור היכולות המוטורית, שיפור, קורדינציה, תזמון, קשר עין יד, התמצאות במרחב, ויסות תנועה, ויסות כוח והכי חשוב התמדה.

 

ספורטי טיפולי - קופצים קדימה

                                                      

bottom of page